درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 12:00 - 17:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
پنجشنبه 12:00 - 17:00