خدمات

اکوکاردیوگرافی،الکتروکاردیوگرافی،تست ورزش

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 15:30 - 18:30 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265