برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 20:00 - 08:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
جمعه 20:00 - 08:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265