خدمات

متخصص کلیه و مجاری ادراری فوق تخصص اورولوژی اطفال

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 17:00 - 19:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265