خدمات

آندوسکوپی و کلونوسکوپی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
سه شنبه 11:00 - تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265