خدمات

اکوکاردیوگرافی،الکتروکاردیوگرافی،تست ورزش

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 13:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265