خدمات

اکوکاردیوگرافی،الکتروکاردیوگرافی،تست ورزش

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:00 - 15:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265