درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 15:00 - 16:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
سه شنبه 15:00 - 16:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
پنجشنبه 15:00 - 16:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265