درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
سه شنبه 19:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
پنجشنبه 19:00 - 20:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265