درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 10:00 - 12:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
سه شنبه 10:00 - 12:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265