خدمات

طب سوزنی- فیزیوتراپی-لیزر تراپی-توانبخشی قلبی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه - تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
یکشنبه 16:00 - تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
دوشنبه 16:00 - تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
سه شنبه 16:00 - تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
چهارشنبه 16:00 - تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265