خدمات

مزاج شناسی-درمان بیماری ها از روی زبان- طب سوزنی-ماساژدرمانی-زالودرمانی- فصد و حجامت

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 14:00 - 18:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265