درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 08:00 - 09:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265
پنجشنبه 11:00 - 13:00 تهران – خیابان شهید رجایی- میدان بهشت- خیابان ابریشم- پلاک 265